AdsHuda.Com

Sedulur Tunggal Kecer

Tag: Agama Islam

Apa Saja Tugas Manusia di Dunia

Adshuda.com , Tugas Manusia di Dunia– Untuk apakah manusia diciptakan Tuhan di dunia ini ? Menurut Al-Qur’an Tuhan berfirman : Adz-Dzaariyaat (51 ayat 56) : dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada- Ku. Awal ibadah ialah tafakur dan berdiam diri,selain untuk mengingat Allah.Sebenarnya bertafakur satu jam lamanya adalah lebih baik dari […]

Sebaiknya Hindari Mengeluh di Facebook

Mulai sekarang..! Sebaiknya Hindari Mengeluh di Facebook Stop membuka kejelekan diri sendiri di Facebook! Sesungguhnya ketika kita suka mengeluh di Facebook,secara tidak langsung kita telah membuka kejelekan atau kelemahan diri kita sendiri.Bukankah Allah menyuruh kita untuk menyimpannya rapat-rapat? Anehnya,(kalau kita mau jujur) Seringkali kita temui update status pada kebanyakan pengguna Facebook.Sedikit-sedikit ngeluh!,seperti tidak ada rasa bahagianya,Begitu […]

Adshuda.com © 2013 - 2018, Hak Cipta Hanya Milik Allah. Frontier Theme