AdsHuda.Com

Sedulur Tunggal Kecer

Tag: Artikel

Apa Saja Tugas Manusia di Dunia

Adshuda.com , Tugas Manusia di Dunia– Untuk apakah manusia diciptakan Tuhan di dunia ini ? Menurut Al-Qur’an Tuhan berfirman : Adz-Dzaariyaat (51 ayat 56) : dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada- Ku. Awal ibadah ialah tafakur dan berdiam diri,selain untuk mengingat Allah.Sebenarnya bertafakur satu jam lamanya adalah lebih baik dari […]

Adshuda.com © 2013 - 2018, Hak Cipta Hanya Milik Allah. Frontier Theme